Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 234, poz. 1570).